Applique Embroidery – Thêu hoạ tiết trên vải tại Color Fix

Applique Embroidery là một kỹ thuật thêu sử dụng các miếng vải có họa tiết...

3D Embroidery – Dịch vụ Thêu 3D tại B&L Color Fix

3D Embroidery là một kỹ thuật thêu tạo ra các hình ảnh hoặc họa tiết...

Mix Motif and Normal Emb – Dịch vụ Thêu tại Color Fix

Mix Motif and Normal Emb là một kỹ thuật thêu kết hợp giữa thêu họa...

Normal Embroidery – Dịch vụ Thêu Truyền Thống tại Color Fix

Normal Embroidery là một kỹ thuật thêu truyền thống sử dụng các sợi chỉ để...

Embossed – Dịch vụ Dập Nổi hoạ tiết tại Color Fix

Embossed là một kỹ thuật tạo hình bằng cách dập nổi một hình ảnh hoặc...

Glossy Print On DWR – Dịch vụ in trên vải tại Color Fix

Glossy Print On DWR là một kỹ thuật in ấn sử dụng mực in bóng...

Black Pearlescent – Dịch vụ in Bóng Ngọc Trai trên Vải

Black Pearlescent là một loại sơn bóng màu đen có chứa các hạt ngọc trai...

Neon Color On Fleece – Dịch vụ In Mực Neon trên Vải

Neon Color On Fleece là một kỹ thuật in ấn sử dụng mực in neon...

Foil Print – Dịch vụ in Kim Loại trên Vải

Foil Print là một kỹ thuật in ấn sử dụng lá kim loại mỏng để...

Puff Print – Dịch vụ in Hiệu Ứng Nổi tại Color Fix

Puff Print là một kỹ thuật in ấn tạo ra hiệu ứng nổi trên bề...

Oil Print – Dịch vụ In Mực Dầu trên Vải

Oil Print là một kỹ thuật in ấn sử dụng mực dầu tại B&L Color...

Cyclo Print – Dịch vụ in mực Cyclochrom trên Vải

Cyclo Print là một kỹ thuật in ấn sử dụng mực cyclochrom tại B&L Color...

Silicone Print – Dịch vụ in mực Silicone trên Vải

Silicone Print là một kỹ thuật in ấn sử dụng mực silicone tại Color Fix....

Rubber Print – Dịch vụ In Mực Cao Su trên Vải

Rubber print là một kỹ thuật in ấn sử dụng mực cao su tại Color...

Water Based Print – Dịch vụ In Mức Nước trên Vải

Water Based Print (WBP) là một kỹ thuật in ấn sử dụng mực gốc nước...